Profesorado ausente

Idioma Profesor/a Grupo(s) afectado(s) Desde el día Fecha de reincorporación
Euskera Por determinar 1A2A, 2A2A, 1B1A, 2B1A 25/9/2023 Por determinar
Francés A. G. 2A2E, 2A2F, 1B1B, 1B1C, FRANCA2 29/11/2023 4/12/2023
Inglés A. A. 2A2G, 2A2I 28/11/2023 30/11/2023
Inglés M. V. 1B2K, 1B2N, ANGNCA9 28/11/2023 29/11/2023
Francés E. H. FRANCA4, 2B1B, 1C1A, 2C1A 29/11/2023 30/11/2023