Aneu a la barra d'eines

PROGRAMACIÓ ANUAL

PROGRAMACIÓ ANUAL

Aquest projecte neix de la necessitat d’educar en aquest horari i espai de temps i amb la finalitat d’oferir a l’alumnat usuari del menjador escolar una activitat educativa en la que l’objectiu fonamental és el d’afavorir la convivència i la socialització des del respecte a l’altre de tots els alumnes i seguir treballant els valors necessaris com ara
l’alimentació sana i variada, neteja, hàbits posturals, moderació del to de veu, ús correcte dels coberts, etc.
A través d’aquesta programació, hem d’intentar establir una bona coordinació entre tots els membres de l’equip de menjador per garantir el seu compliment i així donar un bon servei a la nostra comunitat educativa.

Descarregar Programació anual del menjador >>