FERRAMENTES CORPORATIVES

Correu electrònic GVA

L’administració de la Generalitat proporciona, a tot el personal funcionari i als centres docents, comptes de correu electrònic amb l’objectiu d’intercanviar missatges propis de l’exercici professional.

A) Accés als comptes de correu

L’accés es realitza a través de la següent adreça: https://webmail.gva.es/login.php

En el següent enllaç podeu consultar el manual d’ús de webmail (https://webmail.gva.es/ficheros/manual_webmail.pdf)

B) Correu corporatiu per als i les docents

La Conselleria proporciona un compte corporatiu de correu electrònic personal a les i els docents des del moment en què comença la seua relació laboral amb l’Administració. Es tracta d’una eina de treball i, a més, ens identifica com a personal de la Generalitat en les nostres comunicacions electròniques.

Dins d’aquest entorn de corporació, la Generalitat ofereix un cercador o guia de personal on és possible localitzar a tots els empleats públics. La web indica tant l’adreça laboral, el telèfon i el correu electrònic, com també un enllaç per a localitzar el lloc de treball a través d’un mapa interactiu.

C) Correus corporatius per als centres

Els centres docents dependents de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport disposen dels següents comptes de correu (totes o algunes d’elles segons el tipus de centre) assignades per a les funcions administratives i de gestió per a facilitar la comunicació corporativa del centre.

  • Correu de centre: codicentre@gva.es (p.e. 46000000@gva.es)
  • Correu administració centre: codicentre.secret@gva.es (p.e. 46000000.secret@gva.es)
  • FAX centre: codicentre.fax@gva.es (p.e. 46000000.fax@gva.es)
  • Correu coordinació TIC centre: codicentretic@gva.es (p.e.46000000tic@gva.es)

L’assignació dels comptes de correu corporatives variarà en certa mesura en funció dels nivells educatius. Així, els comptes de centre i FAX són habituals en tots els nivells educatius però no ocorre el mateix amb la d’administració del centre o la de coordinació TIC, figures que no existeixen en tots els nivells.

D) Característiques tècniques

Actualment, són les següents:

  • La quota estàndard per usuari és de 100 MB.
  • La grandària màxima dels missatges està limitat a 20 Mb. En el cas d’utilitzar Webmail com a interfície, la grandària màxima dels fitxers adjunts serà de 6 Mb cadascun d’ells, fins a un màxim de 20 Mb en la totalitat del missatge.
  • No es permeten els enviaments massius i seran rebutjats els missatges si el nombre de destinataris és superior a 100.
  • Els missatges amb fitxers adjunts executables seran eliminats a causa de l’increment i contínua aparició de nous virus. Si és necessari, es podrà enviar en un arxiu comprimit amb contrasenya.
  • No es permet l’enviament de més de 250 missatges des de la mateixa IP/compta de correu per hora.