Aneu a la barra d'eines

QUÈ FER EN CAS DE PROBLEMES

Què fer en cas de problemes?

En cas que tingues algun problema amb la plataforma, et recomanem, en primer lloc, que faces una lectura del contingut d’aquesta mateixa secció, la qual conté molta informació que podria resoldre’l, com ara els enllaços a la documentació o a les Preguntes Més Freqüents o com ara l’espai de Comunicació d’Aules dins del sabor docent del qual parlem en l’apartat d’autoformació. Paga la pena dedicar uns minuts a la lectura de la secció.

En el cas que no trobes solució al teu problema, aquest podria ser causat per una incidència tècnica o particular, tal volta podria deure’s a un problema en el teu dispositiu o tal volta podrien estar realitzant-se tasques de manteniment o millora en la plataforma. En eixos casos, prova de fer alguns canvis en la manera que fas les coses (canvia de navegador o de dispositiu, prova en un altre moment, etc.). Si, tot i això, el problema persisteix, hauràs de seguir algun dels procediments que t’indiquem a continuació:

  1. En cas que sigues personal docent: obri una incidència en el SAI en la cua Aules indicant el teu nom, DNI, el segment o sabor en el qual estàs intentant treballar i la descripció del problema tan detallada com siga possible, si pots adjuntar captures de pantalla millor. Els tècnics del SAI contactaran amb tu a través de l’aplicació Gestió d’Incidències i intentaran resoldre el problema. En el cas que, en uns dies, des del SAI no et donen cap resposta o la resposta donada no siga satisfactòria, es pot enviar un missatge a l’equip de coordinació TIC del SICE amb el número de tiquet i una descripció del problema que s’està tenint amb el SAI. Aquest missatge el pot enviar la persona coordinadora TIC del centre o la persona que està tenint el problema. L’equip de coordinació TIC pot fer un seguiment o traslladar la incidència als responsables perquè actuen en cas que siga necessari.
  2. En el cas que l’alumnat tinga problemes amb la plataforma Aules, la persona encarregada d’informar sobre com accedir o com resoldre el problema ha de ser la persona docent que els sol·licita que treballen amb Aules. Les persones docents poden consultar la informació necessària a través del portal Aules, el portal CvTIC, i fins i tot poden obrir una incidència en el SAI en la cua Aules indicant el problema per a després, traslladar a l’alumnat les instruccions a seguir per a solucionar-lo.

Com més informació es documente sobre el problema, més facilitat es donarà per solucionar-lo, informació com ara, enllaços als quals s’intenta accedir, descripció de les accions que s’intenten realitzar, captures de pantalla, etc.