Aneu a la barra d'eines

DESCRIPCIÓ

Introducció

En aquesta secció sobre Aules en el portal CvTIC podeu trobar:

Què és Aules?

Aules és l’Entorn Virtual d’Aprenentatge de la Generalitat Valenciana per als centres educatius. Destinat a l’aprenentatge en línia, amb vocació d’universalitat, senzillesa, i accessibilitat des de qualsevol dispositiu. Aules està basat en Moodle (versió 3.9 en 2020), un programari de codi lliure per a crear Sistemes de Gestió de l’Aprenentatge, utilitzat àmpliament a tot el món.

Per a començar a treballar amb Aules no cal sol·licitar-ho. Per al cas del personal docent, només cal accedir amb l’usuari i la contrasenya d’Itaca. Per al cas de l’alumnat d’un centre valencià caldrà que una persona docent de la seua classe l’incloga en un curs o aula virtual. Les instruccions per accedir es troben en la secció preguntes més freqüents del Portal Aules.

En el Portal Aules es troba tota la informació oficial i més actualitzada sobre la plataforma.

 

Quines funcionalitats m’oferirà Aules?

Funcionalitats per a la persona docent

  • Creació de cursos amb finalitat docent. Amb matriculació connectada amb la base de dades d’Itaca.
  • Gestió de cursos amb alumnat incloent:
  • Creació i gestió de cursos de pràctiques i preparació (espais personals sense alumnat).
  • Accés a cursos de coordinació de centre o d’altres col·lectius.

Funcionalitats per a l’alumnat

Sempre que una persona docent l’incloga en un curs, l’alumnat podrà:

  • Accedir als recursos visibles del curs.
  • Participar en les activitats proposades.
  • Consultar les qualificacions publicades per la persona docent.
  • Comunicar-se amb la persona docent i, si és dona el cas, amb les companyes i companys del curs.

Funcionalitats per a altres rols

La plataforma ofereix altres rols, com ara els càrrecs directius dels centres, administradors de la plataforma o personal tècnic, que podran tindre funcionalitats afegides a les anteriors.