Aneu a la barra d'eines

Aules setembre 2019

AulesLOGO

NOVETATS Aules -setembre 2019-

AULES s'obrirà aquest curs 19/20 a centres d'ensenyaments obligatoris i FP semipresencial

ACCÉS A AULES

Accés per a docents

Qualsevol docent que tinga accés a Itaca pot accedir a Aules, sense necessitat de cap sol·licitud, sincronització o acció addicional per part de la direcció o la coordinació TIC del centre.

L'accés es realitza mitjantçant l'adreça http://aules.edu.gva.es

En la part dreta de la pantalla apareix l'espai per a indicar el nom d'usuari i la contrasenya.

Per a les i els docents, el nom d'usuari (NIF) i la contrasenya són els mateixos que per a Itaca. Per això, en cas de no recordar la contrasenya, se segueix el mateix procediment:

 • Cal accedir a https://itaca.edu.gva.es i clicar sobre l'enllaç “Canvia la contrasenya”.
 • Cal telefonar al SAI (961 207 685) i indicar que no es recorda la contrasenya d'Ítaca.

Per a més informació sobre les contrasenyes corporatives podeu consultar https://portal.edu.gva.es/cvtic/va/eines/problemes/

Els usuaris/es d'Aules que van participar en el pilotatge de la plataforma durant el curs 2018/19 rebran un correu que indica en quin moment deixarà de ser vàlida la contrasenya anterior, i començarà a estar operativa la validació a través d'Ítaca. Aquests usuaris/es no perdran els seus cursos, tan sols utilitzaran el nou nom d'usuari i contrasenya.

Accés per a l'alumnat

L'alumnat s'autentica amb el NIA com a nom d'usuari. La seua contrasenya inicial es compon de les tres primeres lletres del seu cognom en minúscules (sense accents) i la seua data de naixement en format DDMMAA. Així, per exemple, un alumne anomenat Juan Pérez García, nascut el 25 d'abril de 2001 tindrà com a contrasenya per250401.

En cas que l'alumne/a oblide la contrasenya, hi haurà dues possibilitats:

 • Intentar recuperar la contrasenya mitjançant l'enllaç “Ha extraviat la contrasenya?” d'Aules. Atés que la recuperació de la contrasenya es realitza mitjançant correu electrònic, és necessari que l'alumne/a tinga configurat prèviament el seu correu en Aules.
 • Qualsevol docent del centre podrà «restablir» la contrasenya al valor inicial, mitjançant un enllaç dins del panell de control d'Aules.

CREACIÓ D'AULES VIRTUALS

Una vegada autenticats dins d'Aules, podrem començar a crear aules virtuals a través del menú Aules que apareix en la part dreta de la pantalla, prement sobre “Crea aula virtual”.

En prémer sobre aquest enllaç, es mostrarà un assistent que ens guiarà en el procés de creació de les aules virtuals i ens oferirà tres opcions segons l'ús que vulguem donar-li al nou espai que anem a crear. Per això, és important abans de crear una aula virtual, tenir clara la funció que realitzarà.

La primera opció ens permetrà crear fins a un màxim de 9 aules virtuals «de pràctiques», que podrem utilitzar de la manera que vulguem: per a aprendre a utilitzar Aules, per a preparar un curs en què més tard inscriurem alumnat, per a treballar amb docents de qualsevol centre de forma cooperativa… (l'opció de convidar a docents d'altres centres no estarà operativa fins a octubre de 2019).

Atés que es tracta d'un espai de pràctiques, ningú (excepte el personal de manteniment d'Aules en la Conselleria si fora necessari) podrà veure el seu contingut mentre no s'inscriga alumnat.

La segona opció permet crear aules virtuals i matricular a l'alumnat del centre prenent les dades de Ítaca, amb diverses opcions que es detallen més endavant. Aquests espais seran visibles per a la direcció del centre i les persones en les quals puga delegar.

La tercera opció habilita la creació d'espais col·laboratius entre docents del centre. Per exemple, es podrà crear una aula virtual per al claustre, per a l'equip directiu, per a un departament… O senzillament perquè diverses persones del mateix centre disposen d'un espai de treball col·laboratiu. Igualment, seran visibles per a la direcció del centre.

Creació d'aules virtuals per a la docència amb alumnat

La creació d'aules virtuals i la matrícula d'alumnat de manera automàtica només és possible si el docent té assignat un horari (encara que siga en mode esborrany) a Ítaca. D'una altra manera, la plataforma no pot conéixer quines assignatures i grups té assignats cada docent. Així, si es tracta d'utilitzar l'assistent però aquest no mostra la informació relativa als grups, això és perquè el centre encara no ha introduït els horaris.

No obstant, si això succeeix sempre és possible realitzar una matriculació manual de l'alumnat (encara que el desitjable és que s'introduïsquen els horaris prèviament).

És habitual que un docent impartisca diverses assignatures a diversos grups. Prenguem com a exemple un/a docent que impartisca Tecnologies de la Informació i la Comunicació a quatre grups de batxillerat. És possible que desitge crear una aula virtual per a cada grup, o per contra vulga crear una única aula virtual i matricular-hi l'alumnat dels quatre grups. O fins i tot que desitge crear un curs i matricular de manera manual uns pocs alumnes de diferents grups (per exemple, per a crear una aula de l'excel·lència, d'inclusió, treballs interdisciplinaris, etc.).

Així, si en el pas anterior hem triat crear aules virtuals per a docència, l'assistent mostra diverses alternatives, segons com vulguem organitzar-nos. L'assistent llig d'Ítaca la informació de grups als quals impartim docència i ja mostra les aules virtuals que volem crear.

En les següents captures de pantalla veiem el cas anterior: el d'un docent que imparteix 4 grups de batxillerat:

Opció 1: Aula virtual per assignatura i nivell

Si se selecciona aquesta opció, l'assistent crearà una aula virtual per a cada assignatura i curs. Atés que en l'exemple imparteix la mateixa assignatura a quatre grups, crearà únicament una aula virtual i hi inscriurà l'alumnat dels quatre grups.

Opció 2: Aula virtual per assignatura i grup

L'assistent avisa que crearà una aula virtual per a cadascun dels grups (1BATA, 1BATB, 1BATC, 1BATD).

Opció 3: Aula virtual per tutoria

Semblant a l'opció anterior, però en cadascuna de les aules virtuals es matricularà com a professor a tot l'equip docent de cada grup. Per això el nom de cada aula no conté el nom de l'assignatura, sinó que únicament fa referència al grup.

Opció 4: Matriculació manual

Permet crear una aula virtual i seleccionar de manera manual quin alumnat estarà inscrit. Aquest alumnat podrà pertànyer a qualsevol grup i ensenyament dels impartits en el centre.

Finalització de l'assistent

Una vegada escollida la manera de creació, una última pantalla permet triar quines aules virtuals es crearan realment:

 

D'aquesta manera, és possible utilitzar l'assistent diverses vegades, tantes com  aules virtuals es vulga crear; i és possible compaginar diferents maneres de creació. Vegem un altre exemple: un/a docent que impartisca matemàtiques a 1ESOA, 1ESOB, 1ESOC, 2ESOA i 2ESOB. Aquest cas serà possible,si s'executa dues vegades l'assistent, crear una aula virtual 1ESO Matemàtiques per a l'alumnat dels 3 grups de 1ESO ; després una aula virtual per 2ESOA Matemàtiques i una altra per 2ESOB Matemàtiques.

DURACIÓ EN EL TEMPS DE LES AULES VIRTUALS

Les aules virtuals tenen diferents cicles de vida segons el seu ús:

 • Les aules virtuals de pràctiques i preparació s'eliminaran després de tres mesos sense accés (s'enviarà un correu d'avís abans d'eliminar-les).
 • Les aules virtuals per a la docència (és a dir, amb alumnat matriculat) són eliminades cada curs acadèmic. Amb l'inici del nou curs, Aules talla l'accés de l'alumnat de l'any anterior. Posteriorment, a principis de desembre, s'eliminen completament les aules virtuals (s'avisa prèviament per correu electrònic).
 • Les aules virtuals per a l'organització del centre no tenen, de moment, data prevista de caducitat.

CÒPIES DE SEGURETAT

Els responsables d'Informàtica de la Conselleria d'Educació mantenen còpies de seguretat periòdiques dels cursos pel que, a priori, no és necessari que cada docent les realitze pel seu compte.

No obstant això, aquesta opció sí està permesa: els docents poden realitzar i descarregar còpies de seguretat amb les dades d'usuari tractades de forma anònima.

D'altra banda, és una pràctica habitual entre els usuaris de Moodle realitzar aquestes còpies de seguretat de manera periòdica i les deixen arxivades en la pròpia plataforma. Aquestes còpies de seguretat ocupen gran quantitat d'emmagatzematge i realment deixen de ser útils als dies de ser realitzades, per la qual cosa Aules eliminarà les còpies de seguretat amb més de 7 dies d'antiguitat (s'avisarà prèviament per correu electrònic).

ROLS

Aules naix amb una intenció d'autogestió, amb la qual cosa, l'organització per rols es limita al mínim i a més, les funcionalitats estan molt definides. Pel que fa al de centre, Aules compta amb quatre rols:

 • Administrador. Aquest rol el té de forma automàtica la persona que a Ítaca està nomenada com a director/a del centre educatiu. La seua funcionalitat és la de supervisió de totes les aules virtuals amb alumnat creades pel professorat del centre.
 • Administrador delegat. En cas que el director/a vulga compartir la seua funció de supervisió i gestió de subcategories, pot adjudicar aquest rol a la persona del claustre que considere adequada. Aquest rol té les mateixes atribucions que el rol d'administrador.
 • Professor. Aquest rol recull, de forma autònoma, totes les funcionalitats que cada docent té per a la creació i gestió de les seues aules virtuals.
 • Alumne.

CATEGORIES I SUBCATEGORIES

Quan un centre inicia la seua tasca en Aules, de forma automàtica té creades dues subcategories: una amb l'any acadèmic o escolar (en aquest cas Curs 2019/20) i una altra anomenada Organització. Com ja hem comentat, la categoria del curs o any escolar està pensada per a ser eliminada una vegada acabat el curs acadèmic de forma automàtica. La d'organització, en canvi, no serà eliminada.

Aquestes categories són per a l'organització interna de la plataforma i no es poden esborrar ni es poden ser visualitzades pel professorat.

DIFERÈNCIES RESPECTE AL CURS 2018/19

ABANS ARA
Perquè un docent poguera accedir a Aules, era necessari que l'adreça del centre (o persona delegada) realitzara una sincronització programada, que tenia lloc a la nit. Qualsevol docent amb usuari a Itaca pot accedir a Aules; el sistema ja  l'identifica com a docent en el seu centre de destinació.
Per a crear cursos, era necessari triar la manera de creació i programar una sincronització que tenia lloc a la nit. Qualsevol docent pot crear cursos i matricular alumnat de manera immediata mitjançant un assistent.
Els docents disposaven d'un usuari i contrasenya propis per Aules. Els docents accedeixen amb les mateixes dades d'accés d'Ítaca.