Plan de Estudios

DESENROTLLAMENT DE LES ENSENYANCES ELEMENTALS I PROFESSIONALS DE MUSICA

 

E.E

TOTS ELS INSTRUMENTS

(excepte percussió)

PERCUSSIÓ

 

1er

Curs

Instrument  (1h)

Llenguatge musical  (2h)

Cor  (1h)

Instrument  (2h)

Llenguatge musical  (2h)

Cor  (1h)

 

2n

Curs

Instrument  (1h)

Llenguatge musical  (2h)

Cor  (1h)

Instrument  (2h)

Llenguatge musical  (2h)

Cor  (1h)

 

3er

Curs

Instrument  (1h)

Llenguatge musical  (2h)

Cor  (1h)

Conjunt  (1h)

Instrument  (2h)

Llenguatge musical  (2h)

Cor  (1h)

Conjunt  (1h)

 

4t

Curs

Instrument (1h)

Llenguatge musical  (2h)

Cor  (1h)

Conjunt  (1h)

Instrument (2h)

Llenguatge musical  (2h)

Cor  (1h)

Conjunt  (1h)

 

E.P

TOTS ELS INSTRUMENTS

(excepte piano, cant i guitarra)

PIANO

GUITARRA

CANT

1er

Curs

Instrument  (1h)

Llenguatge musical 2h)

Orquestra  (2h)

Piano  (1h)

Llenguatge musical (2h)

Conjunt  (1h)

Guitarra  (1h)

Llenguatge musical (2h)

Conjunt  (1h)

Cant  (1h)

Llenguatge musical (2h)

Llengua italiana  (2h)

Conjunt  (1h)

2n

Curs

Instrument  (1h)

Llenguatge musical (2h)

Orquestra  (2h)

P. Complementari(0,5h)

Piano  (1h)

Llenguatge musical (2h)

Conjunt  (1h)

Guitarra  (1h)

Llenguatge musical (2h)

Conjunt  (1h)

P. Complementari(0,5h)

Cant  (1h)

Llenguatge musical (2h)

Llengua italiana  (2h)

Conjunt  (1h)

P. Complementari(0,5h)

3er

Curs

Instrument  (1h)

Orquestra  (2h)

Música de cambra  (1h)

Harmonia  (2h)

P. Complementari(0,5h)

Piano  (1h)

Música de cambra  (1h)

Harmonia  (2h)

Cor  (2h)

Guitarra  (1h)

Música de cambra  (1h)

Harmonia  (2h)

P. Complementari(0,5h)

Cor  (2h)

Cant  (1h)

Música de cambra  (1h)

Harmonia  (2h)

P. Complementari(0,5h)

Llengua alemanya  (2h)

Cor  (2h)

4t

Curs

Instrument  (1h)

Orquestra  (2h)

Música de cambra  (1h)

Harmonia  (2h)

P. Complementari(0,5h)

Piano  (1h)

Música de cambra  (1h)

Harmonia  (2h)

Cor  (2h)

Guitarra  (1h)

Música de cambra  (1h)

Harmonia  (2h)

P. Complementari(0,5h)

Cor  (2h)

Cant  (1h)

Música de cambra  (1h)

Harmonia  (2h)

P. Complementari(0,5h)

Llengua alemanya  (2h)

Cor  (2h)

5t

Curs

Instrument  (1h)

Orquestra  (2h)

Música de cambra  (1h)

Anàlisi  (2h)

Història de la música (2h)

Optativa   1* (3h)

Piano  (1h)

Música de cambra  (1h)

Anàlisi  (2h)

Història de la música  (2h)

Acompanyament  (2h)

Optativa   1* (3h)

Guitarra  (1h)

Música de cambra  (1h)

Anàlisi  (2h)

Història de la música  (2h)

Acompanyament  (2h)

Optativa   1* (3h)

Cant  (1h)

Música de cambra  (1h)

Anàlisi  (2h)

Història de la música  (2h)

Llengua francesa  (2h)

Optativa   1* (3h)

6t

Curs

Instrument  (1h)

Orquestra  (2h)

Música de cambra  (1h)

Anàlisi  (2h)

Història de la música  (2h)

Optativa   2* (3h)

Piano  (1h)

Música de cambra  (1h)

Anàlisi  (2h)

Història de la música  (2h)

Acompanyament  (2h)

Optativa   2* (3h)

Guitarra  (1h)

Música de cambra  (1h)

Anàlisi  (2h)

Història de la música  (2h)

Acompanyament  (2h)

Optativa   2* (3h)

Cant  (1h)

Música de cambra  (1h)

Anàlisi  (2h)

Llengua francesa  (2h)

Història de la música  (2h)

Optativa   2* (3h)

 

*ASSIGNATURES OPTATIVES: Complement Coral, Complement pianístic o clavecinístic, Creativitat i Música, Cultura audiovisual, Estètica de la Música, Fonaments d’Informàtica, Fonaments de Composició.