Composició

Direcció de Departament: Emili Mallol

Anàlisi i Fonaments de composició
Emili Mallol
Aula d’atenció a pares/mares: 212
Horari d’atenció a pares: dimarts de 19.30 a 20.30
Harmonia i Anàlisi
José Vicente Falcó
Aula d’atenció a pares/mares: 211
Horari d’atenció a pares/mares: dimecres de 19.30 a 20.30
Harmonia
Alejandro Escuder
Aula d’atenció a pares/mares: biblioteca
Horari d’atenció a pares/mares: dimecres de 15.30 a 16.30
Història de la música
José Luis Campos
Aula d’atenció a pares/mares: sala de professors
Horari d’atenció a pares/mares: dijous 15.30 a 16.30