Agrupacions Instrumentals

Orquestra
Salvador Sebastià
Aula d’atenció a pares/mares: 302
Horari d’atenció a pares/mares: divendres de 14.00 a 15.00