METASKILLS4TCLF Kick Off Meeting

El Centre d’Innovació Digital Avançada per a la Formació Professional de la Comunitat Valenciana (CIDA) participarà en l’esdeveniment:

METASKILLS4TCLF — ERASMUS-EDU-2022-PI-ALL-INNO-BLUEPRINT – REUNIÓ INAUGURAL

Que se celebrarà el pròxim dimarts i dimecres, 26-27 de setembre, a les instal·lacions del Centre Tecnològic del Calçat a S. João da Madeira i l’Associació Portuguesa del Calçat, Components, Articles de Cuir i els seus Substituts a Oporto, Portugal.

La nova proposta METASKILLS4TCLF, en la qual participen 30 socis, és sòlida i ambiciosa, i respon a tots els objectius de les Aliances per a la Cooperació Sectorial en el camp de les Competències. A més, continua amb el projecte en el qual participa la DGFP de la Comunitat Valenciana, també Skills4Smart TCLF Industries 2030.

Aquest esdeveniment té com a objectius:

  • Digitalització innovadora en competències per a noves necessitats en el sector Tèxtil, Roba, Cuir i Calçat amb simuladors RX en un campus europeu.
  • Associació sòlida de competències digitals en els sectors TCLF, amb parts interessades.
  • Digitalització intel·ligent en termes d’habilitats, per a la previsió i seguiment de noves necessitats TCLF.
  • Nous plans d’estudi modulars i mòduls de formació “Inside Fashion” (tant per a la formació professional com per al desenvolupament de la força laboral), tots provats en pilots.
  • Contingut modular innovador, formació en realitat virtual i eines d’aprenentatge.
  • Un Campus Europeu de Realitat Virtual.
  • Un paquet de formació per a formadors i professors per a reforçar l’oferta i la demanda de qualificacions.
  • Una campanya de conscienciació sobre l’atractiu i la inclusió en les indústries TCLF i les eines corresponents.