EURO TECH. ARVET: Multiplier Event

El Centre d’Innovació Digital Avançat de la FP de la Comunitat Valenciana (CIDA) organitza l’esdeveniment

“EURO TECH. ARVET: Multiplier Event. CREANT CONSORCIS: Empreses i F.P de la Comunitat Valenciana”

que se celebrarà dimecres que ve 5 de juliol, en les noves instal·lacions de Districte Digital situades en el moll 5 del Port d’Alacant.

Aquest esdeveniment té com a finalitat:

  1. Mostrar els avanços del Projecte Europeu ARVET, que ha creat una plataforma de realitat augmentada per a l’educació i la formació professional.
  2. Oferir un espai de diàleg i cooperació entre els centres educatius que participen o estan interessats en projectes d’innovació i investigació a nivell europeu.

La jornada comptarà amb una sessió de networking i un coffee break per a facilitar la creació de futurs consorcis per a projectes europeus entre centres educatius i empreses.

A més, cada grup de treball, comptarà amb un expert en projectes europeus que adequarà la idea del centre a la call més adequada de la plataforma funding and tenders.

INSCRIPCIONS