CENTRE DIGITAL COL·LABORATIU

CENTRE DIGITAL COL·LABORATIU (CDC) I ESCOLES CONNECTADES (EECC)

EL COL·LEGI FORMA PART DE DOS PROGRAMES PILOT DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ

CENTRE DIGITAL COL·LABORATIU I ESCOLES CONNECTADES

Logo-CDC
Som un dels 50 centres educatius en què s'implanta el model de CENTRE DIGITAL COL·LABORATIU (CDC) i u dels 3 on s'implanta el programa d'ESCOLES CONNECTADAS (EECC).