CONSEJO ESCOLAR ESTEPAR

DECRETO 253/2019, de 29 de noviembre, del Consell, de regulació de l’organització i el funcionament dels centres públics que imparteixen ensenyaments d’Educació Infantil o d’Educació Primària. [2019/11482] - ARTICLE 24 -

El règim jurídic dels consells escolars serà l’establit en la normativa bàsica reguladora dels òrgans col·legiats de les distintes administracions públiques.

El Consell Escolar de centre és l’òrgan col·legiat de govern a través del qual es garanteix la participació dels diferents sectors que constitueixen la comunitat educativa.

ACUERDOS DEL CONSEJO ESCOLAR - CURSO 2023/24

  1. Acta extraordinaria 12/12/2023
  2. Acta ordinaria 22/01/2024
grupo (1)
EQUIP DIRECTIU
SECTOR MESTRES
SECTOR PARES/MARES
REPRES. AMPA
REPRE. PAE
REPRES. PAS
REPRES. AYTO CS

EQUIPO DIRECTIVO

DIRECTOR

EDUARDO SALES GIMENO

Maestro de Informática
Coordinador TIC

e.salesgimeno@edu.gva.es

JEFA DE ESTUDIOS

Mª LLEDÓ BONILLO GODES

Especialista de Música

ml.bonillogodes@edu.gva.es

SECRETARIA

MARTA ALMODÓVAR FERNÀNDEZ

Especialista de Inglés

m.almodovarfernand@edu.gva.es

SECTOR MAESTROS

igual
Elisa
laura
eli

Pilar Igual
Maestra de infantil
p.igualrenau@edu.gva.es

Elisa Barreda
Orientadora escolar
e.barredamonforte@edu.gva.es

Laura del Calvario
Maestra de primaria
l.calvariomesado@edu.gva.es

Elisabeth Lázaro
Maestra de primaria
e.lazaromunoz@edu.gva.es

SHEILA
Cristina_Ch
Maríbel

Sheila López
Maestra de infantil
s.lopezgarcia2@edu.gva.es

Cristina Chueca
Maestra de infantil
c.chueca@edu.gva.es

Maribel García
Maestra de primaria
m.garciarico@edu.gva.es

SECTOR PADRES/MADRES

ANA_CARCELLER__
ANA_ESCRIG__
miryam
ARANTZA__

Ana Celia Carceller
ana_carceller@hotmail.com

Ana Belén Escrig
anna_escrig@hotmail.com

Myriam Hervás
myriamhervas@gmail.com

Arantza Galván
arantzagalvanb@gmail.com

samuel_
maria
LAURA_ROMER_
thumbnail_image0

Samuel Miralles
smiralles2009@hotmail.com

María Rodríguez
billyboomceramics@gmail.com

Zaira Sánchez
zairasc03@gmail.com

grupo (2)

REPRESENTANTE DEL AMPA ESTEPAR

 

Patricia Estrada Mora
ampacolegioestepar@gmail.com

REPRESENTANTE PAE ESTEPAR

 

Eva Ramos
e.ramosfont@edu.gva.es

REPRESENTANTE PAS ESTEPAR


Antoni Zamora Martínez
antonizamoradistancia@gmail.com

REPRESENTANTE AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

 

Patricia Puerta
patricia.puerta@castello.es