MULTIMÈDIA. Fem vídeo des de zero

Curs a distància 20SP47IN013 – MULTIMÈDIA. Fem vídeo des de zero

Objectius
 • Desenrotllar estratègies per a l’elaboració de recursos didàctics interactius
 • Mostrar al professorat les diferents opcions educatives i d’utilització dels recursos de generació pròpia.
 • Específics
 • Conèixer els principis del llenguatge audiovisual
 • Proporcionar al professorat coneixements que li permetin la captura d’àudio i vídeo des de diferents fonts.
 • Proporcionar les eines necessàries per a realitzar enregistraments de qualitat.
 • Saber utilitzar un programa d’edició de vídeo per a obtenir un producte final en format estàndard.
 • Dissenyar tant activitats d’aula com projectes que incloguin l’ús didàctic de l’àudio i el vídeo.
 • Utilitzar la competència clau digital
Continguts
 • Introducció a la multimèdia i al llenguatge audiovisual
 • Procediments d’enregistrament amb diferents dispositius: càmeres fotogràfiques, mòbils
 • Tècniques d’enregistrament: objectes fixos, entrevistes, interior, exterior.
 • Edició de vídeo (I): Descàrrega i instal·lació del programari, interfície gràfica, flux de treball, exportació
 • Edició de vídeo (II): Transicions i efectes, ajustos avançats
 • Edició de vídeo (III): Sincronització àudio i vídeo.
 • Drets d’autor. Drets generats per la creació d’una obra audiovisual, drets de les persones que treballen en l’obra audiovisual.
Dirigit A
 • Professorat en general.
Condicions
 • Equipament informàtic mínim per a un adequat seguiment de l’activitat:
 • Ordinador amb accés a Internet
 • Navegador web actualitzat
 • La selecció del professorat serà per ordre d’inscripció seguint el criteris següents:
 • 1- Professorat funcionari de carrera i en pràctiques.
 • 2- Professorat interí.
 • 3- Resta del professorat per ordre d’inscripció.
 • En igualtat de condicions, tindran preferència aquelles persones inscrites que no estiguen cursant cap altra acció formativa.
Observacions
 • La baixa no justificada en alguna acció formativa, es pot penalitzar amb la no admissió en posteriors formacions durant els 12 mesos següents a l’efectivitat de la baixa.

Inscripció: http://cefire.edu.gva.es/sfp/index.php?seccion=edicion&id=8155938&usuario=formacion&idioma=va