Audioguies per a un museu a través de podcast i codis QR com a recurs educatiu

Adjuntem el vídeo-presentació de la realització de les audioguies del Museu Valencià del Paper de Banyeres de Mariola (Alacant). El projecte s’ha realitzat a través de l’enregistrament de podcast i de la utilització de codis QR per part dels alumnes de tots els centres de la localitat i tot dins d’un seminari intercentres de formació realitzat en el PAF (Programa Anual de Formació de la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana) del present curse 18/19. La formació ha sigut impartida per Antoni Francés (assessor TIC del CEFIRE d’Elda (Alacant)) en quan a edició d’àudio i codis QR i Ignasi Climent (Assessor TIC de CEFIRE de Xàtiva (València)) en quan a podcast i metodologies ABP i ApS. El projecte és el primer que incorpora audioguies realitzades per alumnes a través d’un projecte educatiu ABP i ApS en un museu de la Comunitat Valenciana i el segon d’Espanya: