Coneix el nostre equip

CEFIRE-Susana23

Susana Miralles Quiles

Direcció i gestió de centres

CEFIRE-Diana23

Diana Sánchez Vicente

Formació de persones adultes

CEFIRE-Carlos23b

Carlos Sánchez Martín

TIC aplicades a l'Educació

CEFIRE-Roberto23

Roberto Reina Villalba

Artisticoexpressiu

CEFIRE-Rosa23-w

Rosa Martínez Martínez

Àmbit Científic, Tecnològic i Matemàtic

CTEM-MUDIC

CEFIRE-Merche23

Mercedes Martínez Egío

Escola inclusiva i transició entre etapes

CEFIRE-Remei23

M. Remei Orts Mateo

Plurilingüisme

CEFIRE-Juana23

Juana Isabel Parres Ferri

Àmbit Científic, Tecnològic i Matemàtic

CTEM-MUDIC