Diversitat a les aules d’FPA

Des de l’àmbit d’FPA s’ha preparat la formació de catàleg de modalitat semipresencial per a atendre  la diversitat que abraça la formació de persones adultes. Formació plantejada des d’una perspectiva inclusiva, feminista i interseccional.

Per a més informació i inscripció a la formació: http://cefire.edu.gva.es/sfp/index.php?seccion=edicion&id=7925400&usuario=formacion&idioma=ca