Treball per àmbits en 1r d’ESO

La jornada de formació Treball per àmbits en 1r d’ESO: propostes didàctiques està orientada a la difusió i anàlisi de propostes didàctiques dins del context dels àmbits i alhora a l’aprenentatge de diferents metodologies actives. L’equip docent que treballa en àmbits a l’IES Maria Blasco ha elaborat també uns materials didàctics que s’utilitzen en altres centres (tant valencians com de fora) i que faciliten la creació dels seus propis àmbits. És per això que un altre focus d’aquesta jornada consisteix en l’aprenentatge actiu del disseny d’activitats interdisciplinàries que puguen aplicar-se i adaptar-se a realitats d’aula diferents.

Us esperem els dies 8 i 10 de novembre.