Jornades de benvinguda a les coordinadores i els coordinadors TIC

Les jornades de benvinguda a les coordinadores i els coordinadors TIC es van realitzar a l’Escola Oficial d’Idiomes el passat dia 15 d’octubre. Les va organitzar l’equip de coordinació TIC del SICE de la mà de Samuel Soriano, coordinador TIC de la província d’Alacant, i van comptar amb el suport de l’equip d’assessors de l’àmbit TIC del CEFIRE Humanístic i Social i el CEFIRE Territorial d’Alacant. Agraïm la implicació de les persones assistents i el treball que estan fent en els seus centres.