Itinerari en ABP: participants i centres pilot

Des del Cefire d’Alacant estem convençuts que l’aposta per la formació permanent i renovadora dels nostres centres, a través dels seus Plans Anuals de Formació (PAF)  i del professorat mitjançant l’oferta de cursos oferits en la nostra web,  són  essencials per a la seua transformació educativa, i per això enguany dissenyem una de les formacions més potents, quant a durabilitat, implicació de centres i experimentats docents que la duen a terme, es tracta de l’Itinerari formatiu bianual  acceptes el repte de l’ABP? que ja us presentem en aquesta publicació del mes de setembre.

El projecte, a dia de hui, compta amb més de 194 docents formats a través dels tallers presencials en el Ceip Mediterrani (Alacant), més de 40 centres vinculats a través dels seus projectes de formació (PFC/PAF) i 5 centres pilots com són: El Ceip Sant Blas, Ceip Santíssima Faç, Ceip El Palmerar (Alacant), Ceip L’Ermita i Ceip Francisca Ruiz Miquel (La la Vila Joiosa), així com una xarxa de més de 25 docents formadors.

La nostra missió, a més de dissenyar i assessorar en la formació dels diferents centres participants, va més enllà, desenvolupant un procés d’acompanyament i mentorització dels 5 centres pilot, així com un estudi d’investigació en col·laboració amb la UA, per a tot això, la coordinació amb equips directius, coordinadors de formació i ponents és fonamental. Una vegada superades les dificultats inicials, al gener del 2020 iniciem les primeres sessions de pilotatge.

En aqueixes sessions d’acompanyament i mentorización, hem prioritzat la realitat de cada centre, tractant de personalitzar la formació a cadascun d’ells. Per a això vam realitzar una sessió d’avaluació inicial, analitzant el punt de partida de cadascun d’ells, a través d’una sèrie de dinàmiques cooperatives, encaminades a la reflexió i participació de tot el claustre. A més de realitzar, a demanda dels centres, sessions sobre lideratge pedagògic i visió de centre, que explicarem amb major profunditat en pròximes entrades.

Els centres es troben actualment en la fase d’aprendre a dissenyar un projecte guiats per un equip de docents amb una àmplia experiència en la implementació de l’ABP en els seus centres, complementant les seues sessions amb l’acompanyament del Cefire d’Alacant.

Actualment, a causa de la greu situació que estem travessant pel recentment decretat «estat d’alarma» per la pandèmia del COVID-19 i la paralització dels centres educatius, el projecte es troba pausat, com tot el referent a la formació presencial. Des de l’equip del Cefire volem aprofitar aquest moment per a agrair-vos la vostra implicació, acolliment i sobretot l’esforç i passió que esteu demostrant amb l’educació i  desenvolupament integral del vostre alumnat, potenciant competències tan essencials com la proactividad, cooperació, ús de les TICS i  el pensament crític, tan necessàries en els temps que corren.

Ànim i ens veiem prompte