Accés a les aplicacions MS 365

Per accedir a les eines web MS 365 accedeix a la pàgina http://www.office.com i autenticat amb la teua identitat digital. Al polsar sobre els 9 punts, es despleguarà el llistat d’aplicacions. 

ImagenLocal.png

Paquet MS 365. Aplicacions d’oficina, com processador de text, full de càlcul, presentacions, etc. 

Teams. Aplicació molt versàtil, tant per a la docència com per a l’organització de centre. Et permet tindre els documents endreçats, compartits, aula virtual, vídeo conferències, etc. (Versió web i d’escriptori). 

OneDrive. Espai personal per emmagatzemar documents. (Versió web i d’escriptori).  

Task. Pots tenir les teues tasques anotades i compartir-les amb altres persones. 

Forms. Permet crear formularis. 

Stream. Aplicació de vídeo de Microsoft 365. 

I tota la resta d’aplicacions MS 365 de la llicència A1 educativa

A través d’aquest enllaç, es pot accedir a un vídeo tutorial sobre com iniciar sessió amb MS365.

Quina funció té l’equip Documentar?

Per a la publicació de documentació cap a fora de l’organització*, hi ha creat un equip anomenat documentar que és l’únic que permet crear enllaços públics amb arxius (documents, imatges, vídeos…) accessibles de manera anònima.

NOTA: *Accés a la documentació sense autenticar-se amb una identitat digital.

Per a més detalls de com generar enllaços oberts a través de l’equip Documentar fes clic a l’enllaç següent: enllaç.

Fent ús de l’Equip Documentar i del calendari podràs:

 • Pujar Documents a Web Família perquè els veja qualsevol.
 • Incrustar vídeos de Stream a Portaledu
 • Pujar documents a Portaledu perquè qualsevol persona els puga veure.

Problemes amb links públics a l’equip Documentar – CDC (gva.es)

Com utilitzar el correu ID de centre per a la gestió de centre?

La identitat de centre amb format [CODICENTRE]@edu.gva.es té una capacitat de 50 GB i unes característiques especials: 

 • Creació de canals privats i compartits. Es recomana no esborrar la Identitat de centre dels canals una vegada estiguen tots els membres assignats al canal, en cas de que les persones deixen de formar part del canal, la Identitat de centre sempre estarà i el canal no quedarà abandonat. 
 • És la propietària original de tots els equips de gestió.
 • Cal utilitzar la Identitat de centre per accedir a les bústies compartides i després afegir a les persones que vols que gestionen les bústies. 
 • Gestió compartida de la bústia de correu de la Identitat Digital de Centre. Per a configurar i usar l’accés compartit a la bústia de  correu de centre recordeu consultar a la web del CDC la guia: Bústies compartides: gestió i ús.

No es convenient que les seues credencials siguen compartides entre persones externes a l’equip directiu donat que té habilitat l’accés compartit per vàries persones. 

A la bústia de la Identitat de Centre hi arriben tots els comunicats oficials de la Conselleria d’Educació, Universitat i Ocupació. 

En cap cas la identitat de centre substituirà les bústies de correu compartides creades per a ús de la secretaria del centre, informació de centre o projectes de qualsevol tipus; tampoc està concebuda per a substituir la identitat personal de persones individuals o càrrecs directius. 

Pots fer un ús molt eficient d’aquesta bústia creant carpetes compartides i fent ús de les regles.  Si vols explorar aquestes possibilitats consulta aquesta guia: Com puc compartir una carpeta i fer us de les regles al correu d’Outlook? 

Com puc enviar o reenviar un correu electrònic a tot el claustre? 

L’enviament o reenviament de correus electrònics a tot el claustre és molt útil. Cal fer un ús responsable del mateix. En la següent guia pots veure que hi ha dues maneres de fer-ho. 

Per finalitzar es convenient tenir en compte fer un bon ús del correu electrònic, aquesta guia sobre bones pràctiques es convenient tenir-la en compte. 

Problemes amb links públics a l’equip Documentar

Estem rebent queixes amb problemes a alguns links públics extrets a l’equip Documentar. Si seguint els passos descrits a la guia sobre l’equip Documentar no us funciona el vincle o falla aleatòriament, per favor, empleneu aquest formulari per poder detectar el problema i donar una solució. DOCUMENTACIÓ – CDC (gva.es) (Apartat Gestió de centre – GC WEB)

Comunicat disponibilitat aplicació MS Bookings projecte CDC

A data 29 de Juny de 2023 es va enviar un correu electrònic, el remitent del qual es “NO REPLY, BOOKINGS” a la safata d’entrada del correu de la Identitat digital de centre.  

 1. Que és aquest correu? Es un correu que s’ha generat per activar un calendari de “reserva de cita prèvia” als centres educatius mitjançant l’aplicació Bookings. 
 1. Què es MS Bookings? És una aplicació que serveix per administrar cites, de manera simple amb persones externes. Es poden programar cites, entrevistes, reunions, visites, consultes, i molt més… 
 1. Vull fer ús d’aquesta eina. Què he de fer? Cal activar el calendari de MS Bookings. Per activar-lo cal polsar sobre “Go to Bookings” dins del cos del missatge rebut. Posteriorment, per a fer ús de l’apicació cal anar a www.office.com mitjançant les credencials de la Identitat digital de centre, on trobarà l’aplicació Bookings. 
Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és image.png

Seguint les instruccions d’aquesta guia “APP – Bookings with me i Bookings per a Microsoft” allotjada a la web del CDC  podrà configurar el servei de cita prèvia. 

 1. Què faig si he esborrat el correu “NO REPLY, BOOKINGS”? Recomanem que recupere el correu esborrat de la “paperera”. En cas d’haver esborrat el contingut de la paperera d’aquesta bústia de correu, cal que envie un tiquet al SAI demanant que li envien novament el correu per activar el calendari de Bookings. Cal adreçar el tiequet a la cua del CDC “consultes-Incidències tècniques” 
 1. Es urgent demanar el reenviament del correu esborrat?  No. Pot demanar-lo quan vulga fer servir aquesta eina. Si no vol fer-la servir, no cal que’l demane. 
 1. De moment no vull fer servir aquesta eina. Què he de fer? Cal que arxive aquest correu electrònic per tal de tenir-lo a l’abast tant aviat com el necessite. 

Power Platform. Quines consideracions s’han de tindre en compte per a accedir a arxius i carpetes compartides des de Power Platform?

Des de la Power Platform és possible accedir a arxius i carpetes que estiguen als espais de OneDrive i de SharePoint. Per a que aquest accés siga segur, és necessari establir els permisos adequats sobre aquests elements, de forma que sols les persones autoritzades tinguen accés. 

Les opcions de seguretat sobre els arxius i carpetes als que s’accedeix amb Power Platform són aquelles que s’estableixen directament sobre aquests objectes des de OneDrive o SharePoint.  

S’ha de tindre en consideració el principi del mínim accés requerit: cal concedir el nivell més baix d’accés als arxius i carpetes per garantir la funcionalitat, i concedir-lo únicament al conjunt de persones que requereixen accedir. 

OneDrive i SharePoint ofereixen eines de registre d’auditoria, que permeten rastrejar els canvis que s’han realitzat en arxius i carpetes, i que permeten conèixer qui els ha realitzat. A més a més, es compta amb l’historial de versions dels documents, amb el qual és possible restaurar l’estat a algun moment anterior en el temps. 

Resulta fonamental conscienciar i educar a les persones usuàries sobre les polítiques de seguretat i privacitat, per tal d’evitar la divulgació d’informació que siga sensible, especialment aquella que tinga relació amb l’alumnat menor d’edat. 

Power Platform. Quines consideracions s’han de tindre en compte si s’usen llistes de SharePoint com a base de dades de Power Apps?

Les llistes de SharePoint ofereixen major flexibilitat i escalabilitat com a mecanisme de base de dades de les Power Apps que les taules d’Excel.  

És fonamental establir els permisos adequats en les llistes de SharePoint per tal de limitar l’accés a les dades únicament a aquelles persones que estiguen autoritzades. Al crear-les dins dels espais de SharePoint dels distints equips, s’hereten els permisos implícits dels propis equips. Tot i això, també es possible modificar la quantitat de persones que tenen accés a la informació que emmagatzemen. 

Les llistes de SharePoint disposen de registres d’auditoria per poder conèixer quins canvis s’han realitzat al llarg del temps i qui els ha realitzat. Es convenient revisar aquests registres per assegurar que accedeixen a modificar la informació de les llistes aquelles persones que realment han de poder fer-ho. 

Les llistes de SharePoint permeten definir restriccions en els tipus de dades que admeten les columnes, així com fórmules de validació per comprovar que abans d’emmagatzemar o modificar informació, es compleixen les condicions necessàries. Això pot ajudar a mantenir la integritat de les dades que s’emmagatzemen. 

El contingut de les llistes de SharePoint pot ser bolcat a fitxers que poden servir de còpia de seguretat, els quals també poden utilitzar-se per fer restauracions de la informació. 

Power Platform. Quines consideracions s’han de tindre en compte si s’usen arxius Excel com a base de dades de Power Apps?

Cal assegurar-se d’establir els permisos necessaris en els arxius d’Excel que serveixen de base de dades de les aplicacions, limitant l’accés a ells únicament a aquelles persones que estiguen autoritzades. 

És important evitar emmagatzemar informació sensible o confidencial en aquests arxius sempre que siga possible. 

Mai han d’emmagatzemar-se dades en clar que corresponguen amb credencials d’accés. 

Es pot utilitzar l’historial de versions per poder auditar els canvis realitzats i tindre certesa que sols modifiquen les dades aquelles persones que realment haurien de poder modificar-les.