Clau d'admissió

La clau d'admissió la pots sol·licitar el dia d'inici del procés d'admissió de cada etapa educativa.

Recorda que pots utilitzar una mateixa clau per a diferents alumnes d'una mateixa unitat familiar.

Les opcions d'identificació per a l'obtenció de la Clau d'admissió són les següents:

  • Identificació per DNI o NIE (Targeta d'estranger, Permís de residència o Certificat de registre de ciutadà de la Unió).
  • DNIe/Certificat electrònic/Cl@ve PIN/Cl@ve Permanent.

Si no pots identificar-te amb cap de les opcions indicades has d’acudir al centre educatiu que vols sol·licitar com a primera opció amb un document que acredite la teua identitat.

* Si no pots identificar-te amb cap de les opcions indicades has d’acudir al centre educatiu que vols sol·licitar com a primera opció amb un document que acredite la teua identitat.