Info baremació

* Enfront de qualsevol divergència en les dades, prevaldran les del DOGV (ací).