Eleccions a Consell Escolar

Tots sabem la importància de votar en unes eleccions. Les votacions a Consell Escolar no són una excepció. És el nostre dret i deure participar.

Com bé sabeu, el proper dijous 18 de novembre, seran les eleccions del sector família per al Consell Escolar. Donada la situació Covid, volem evitar aglomeracions i entrades a l’escola, així que des del centre vos proposem el vot no presencial. I què és aquest vot? Doncs molt fàcil, es tractaria que abans del dia 18, a les 9:00h i a les 14:00h, ens anareu fent arribar a la direcció del centre els vostres vots. De tota manera, el mateix dia 18, a les 9:05 una vegada hagen entrat els xiquets/es, i a les 14:00h obrirem la mesa electoral a l’entrada principal de l’escola, per a qui vullga realitzar el vot presencial.
Cada pare/mare/tutor/a, haureu de marcar com a màxim a la papereta amb una creu a tres de les persones candidates.
Per a realitzar aquest vot no presencial, haureu de marcar les tres persones, i posar la papereta dins del sobre que vos donarem. A continuació, necessitareu una fotocòpia per ambdues cares del vostre DNI o passaport i escriure a la fotocòpia: sol·licite el vot no presencial… i posar-la junt al sobre de la votació a un altre sobre més gran, que lacrareu amb la vostra signatura.

Vos adjuntem una imatge que pot clarificar tot este procés.

Passos a seguir per delegar el vot