Aquesta pàgina s’anirà actualitzant segons ens arribe la informació. Tingau paciència. Intentarem donar resposta a tots els vostres dubtes. Gràcies. La direcció.

Pautes-COVID-19-090922-val

VACUNACIÓ DE L’ ALUMNAT

La Comissió de Salut Pública ha aprovat la incorporació dels xiquets i de les xiquetes d’entre 5 i 11 anys a l’Estratègia de vacunació contra la COVID-19 a Espanya.
La vacunació d’aquestes cohorts d’edat, s’ha aprovat per a disminuir la càrrega de malaltia d’aquest col·lectiu i la transmissió en l’entorn familiar, en els centres educatius i en la comunitat. En aquest sentit, la Comissió destaca la importància de protegir els menors d’aquestes edats no sols de la malaltia en la seua fase aguda, sinó també davant possibles afeccions a futur i enfront de la síndrome de COVID persistent.

Quan i on es farà la vacunació?

La Comissió ha decidit començar la vacunació infantil en aquesta franja d’edat, a partir del pròxim dia 15 de desembre.
En l’àmbit de la Comunitat Valenciana la vacunació es realitzarà per part dels equips sanitaris als centres educatius, dins de la jornada escolar i en l’horari que es determine per part de les autoritats sanitàries.

Primera fase

A conseqüència de les dosis rebudes en la Comunitat Valenciana, la primera fase d’aquesta vacunació es realitzarà entre els dies 15 i 22 de desembre i es vacunarà tot l’alumnat del centre que curse estudis entre 4t i 6é d’Educació Primària.

Segurament, serà la setmana del 20 al 22. Però no sabem encara què dia.

Segona fase

La vacunació de l’alumnat d’entre 5 i 8 anys es realitzarà quan ho disposen les autoritats sanitàries i de nou serà notificada als centres.

Probablement, deprés de les vacances de Nadal.

Què hem de fer com a centre educatiu?

  • Des dels centres docents traslladarem a les mares, pares i persones representants legals de l’alumnat del nostre centre el full informatiu i que conté un qüestionari amb informació rellevant per a la vacunació i un document d’autorització de la vacunació de menors en l’àmbit escolar. Aquesta informació s’ha de traslladar de manera urgent a les famílies
  • El centre educatiu haurem de disposar un llistat de l’alumnat autoritzat per fer una estimació de les dosis necessàries.
  • Habilitarem un espai de vacunació
  • Habilitarem una zona d’identificació prèvia a la vacunació que ajudarà en la identificació de l’alumnat que ha sigut autoritzat. No es podrà vacunar ningú que no dispose de l’autorització signada.
  • Habilitarem un espai pròxim per a l’espera postvacunació i l’atenció, per part del personal sanitari, de qualsevol esdeveniment advers que es puga produir després de la vacunació.

El dia de la vacunació

El dia de la vacunació, l’alumnat acudirà a l’espai de vacunació. Cada grup circularà de manera ordenada i es comptarà amb l’ajuda del personal del centre educatiu per a organitzar l’entrada de l’alumnat al punt de vacunació.
Cada tutor o tutora d’un grup d’alumnat del centre acudirà a l’espai de vacunació amb l’alumnat del seu grup que compte amb la corresponent autorització.


L’equip sanitari, una vegada comprovada l’autorització, verificarà les possibles contraindicacions a la vista de la informació facilitada per la família i el seu estat vacunal, procedint, si tot està correcte, a la vacunació i registre.

L’alumnat, una vegada vacunat, passarà a l’àrea d’espera postvacunació per a la vigilància de possibles esdeveniments adversos durant un mínim de 15 minuts sota la supervisió de l’equip sanitari (30 minuts si en el full informatiu està marcada qualsevol de les precaucions).