WEB FAMÍLIA

Web Família és el portal des del qual els pares, mares, tutors legals o alumnes majors d’edat podran veure les notes dels seus fills, filles o tutelats, el registre de faltes o retards a classe, el calendari d’avaluacions i activitats extraescolars, i els missatges que els docents desitgen fer arribar per aquesta via de comunicació.
Hi ha famílies que per qüestions de treball poden tindre dificultats per a establir una relació estreta amb el professorat dels seus fills/es. Per a elles, aquesta web suposa una alternativa molt atractiva amb la qual conciliar el treball i la seua vida familiar. Per aquest motiu recomanem que tothom tinga accés a aquest servei.

Accés a web família
App web família
Sol·licitud accés a web família