Valencià

PROFESSORATCORREU ELECTRÒNIC
Pau, Codoñer Soria (Cap de departament) mlp.codoñer@edu.gva.es
Ruth, Collado Audivert
Joan, Joan-Mompó Rovirajj.joanmompo@edu.gva.es
Antoni, Navarro Espía.navarroespi@edu.gva.es
Maria Carmen, Revert Pieramc.revert@edu.gva.es
Marta, Ruiz Tronchonim.ruiztronchoni@edu.gva.es