NOVA NORMATIVA SOBRE L’ÚS DEL MÒBIL AL CENTRE.

A partir del divendres 1 de març, l’IES Maria Carbonell i Sánchez serà un espai lliure de telèfons mòbils, auriculars o qualsevol altre dispositiu digital que afavorisca la desconnexió social o acadèmica, així com l’addicció a les pantalles.

Aquest dia entrarà en vigor l’article 36 de les normes d’organització i funcionament del centre per aconseguir que EL NOSTRE CENTRE SIGA UN LLOC PER A DESCANSAR DEL MÒBIL.

Els membres de l’equip directiu han passat pels diferents grups per explicar la normativa i resoldre els dubtes de l’alumnat. Tot l’alumnat del centre ha signat un full on s’indica que ha sigut informat:

INFORMACIÓ PER A L’ALUMNAT DEL CENTRE

A més, s’ha enviat la informació per ITACA i Whatsapp a les famílies perquè estiguen assabentades de la nova normativa:

CIRCULAR ENVIADA A TOTES LES FAMÍLIES DEL CENTRE