PROCÉS ÚNIC D’ADMISSIÓ CURS 2023-2024

Presentació de sol·licituds en el centre de primera opció:

ESO (alumnat de centres no adscrits) del 4 al 12 de maig

BATXILLERAT (per a tot l’alumnat estiga o no en el mateix centre) del 4 al 12 de maig

El procediment d’admissió per al curs 2023-24 es tramita íntegrament de manera electrònica, el format vàlid i oficial serà el que estiga disponible en l’espai habilitat per a l’admissió de l’alumnat en la pàgina web de la Consellería d’Educació, Cultura i Esport.

www.telematricula.es

Les persones sol·licitants que no tinguen la possibilitat d’accés a Mitjans electrònics, han d’acudir al centre en que sol·licite plaça com a primera opció, que serà com a punt d’atenció als usuaris.