VISITA A LA FACULTAT DE QUÍMIQUES

El passat dimecres 18 de gener, els estudiants de 2n de Batxillerat van poder gaudir d’una jornada “plena d’experiments” a la Facultat de Químiques del Campus de Burjassot.

Després d’un breu acte de benvinguda per part de l’equip deganal, els estudiants van passar als laboratoris docents de la Facultat de Químiques on realitzaren diverses activitats. S’inicià la sessió amb una introducció a les normes de seguretat i tractament de residus. Posteriorment, tots els estudiants desenvoluparen el següent treball experimental al laboratori :

  • Electrodeposició de coure.
  • Detecció d’oxigen dissolt en aigua.
  • Anàlisi qualitatiu de contaminants en aigües.
  • Reaccions químiques demostratives: tintes invisibles.

Els objectius que és persegueixen amb aquesta activitat són diversos. En primer lloc, és pretén contribuir a la difusió entre els estudiants de Batxillerat de la Química tant pel seu interès al servei de la humanitat com de les seues eixides professionals. En segon lloc, amb aquesta activitat formativa es promou la coordinació d’accions dirigides a una millor comprensió de la disciplina.

Videos de l’activitat:

Video 1

Video 2

Video 3

Video 4