PDC: Missió, visió i valors

​​Missió 

​El nostre centre pretén ser ideològicament pluralista i educar integralment l’alumnat oferint una formació de qualitat. Pretenem adoptar sistemes actius que potencien les capacitats de l’alumnat, la seua inclusió i participació en la societat ajudant-los a assolir valors de solidaritat, respecte a la diversitat de qualsevol mena i una actitud de diàleg. Volem practicar una educació per a la igualtat en tots els àmbits i facilitar una participació real i efectiva de tots els estaments de la Comunitat Educativa. 

​Visió 

​Volem millorar la qualitat de l’ensenyament que oferim mitjançant una línia metodològica comuna prioritzant la innovació, la integració de les TIC i el desenvolupament d’una actitud positiva a l’aprenentatge dels idiomes. Aspirem a promocionar els valors humans i les destreses socials afavorint un clima positiu en les relacions. Volem ser un centre obert a la societat on l’alumnat siga capaç d’adquirir les competències necessàries per a tenir-hi èxit. 

​Valors 

​Els principis que ens guien són: 

​· La tolerància, fomentant el respecte i la no discriminació per sexe, religió, cultura, situació familiar o condició social, o qualsevol altre motiu. 

​· La inclusió, atenent la diversitat i integració de tot l’alumnat. 

​· La participació, impulsant hàbits i actituds democràtiques que faciliten l’organització i el funcionament. 

​· Valorar, respectar i afavorir el patrimoni natural, cultural, social i artístic. 

​· La motivació, alimentant l’esperit emprenedor, de recerca del coneixement, compartint la nostra cultura i aprenent de les altres. 

​· L’autonomia i responsabilitat, partir d’una bona organització dels recursos existents, gestionant-los de manera eficient i integradora.