Artteràpia a l’Aula específica

L’alumnat de l’Aula específica ha realitzat diverses sessions d’artteràpia. L’artteràpia fomenta la creativitat i l’exploració individual, la qual cosa pot ser beneficiós per al desenvolupament cognitiu i emocional dels estudiants. En treballar amb materials artístics, es poden estimular diferents àrees del cervell i es promou el pensament divergent i la resolució creativa de problemes.

El dimarts 3 d’octubre van tindre la primera sessió d’Artteràpia. Van estar fent línies lliurement mentre escoltaven música. A continuació, van buscar formes en les línies que havien realitzat, van pintar aquestes formes i van perfilar amb negre el que havien pintat. Durant la segona sessió, van estar modelant lliurement l’argila al mateix temps que l’anaven banyant per a ajudar-se. Van utilitzar diferents materials com a pals per a anar donant forma a diferents figures.

En la tercera sessió, en una tela d’emprimació, van triar un color primer banyant la punta amb aigua i van anar fent taques, moltes taques de molts colors. Després van anar apareixent dibuixos i amb la pintura negra o d’un altre color, van anar dibuixant les formes que veien.

Per a què s’usarà esta obra d’art?