Celebració del Dia d’Europa

L’institut Joanot Martorell ha celebrat aquest 9 de maig el Dia d’Europa amb la finalitat d’acostar a la comunitat educativa a aquest important dia. Amb motiu de la celebració, l’Himne de la Unió Europea –la Novena Simfonia composta per Beethoven– ha sonat entre classes durant tota la setmana.

Així mateix, l’alumnat ha gaudit d’una activitat interactiva amb temàtica europea en tutoria. L’activitat ha consistit a clicar als països en un mapa interactiu per a descobrir els 27 estats membres de la Unió Europea. Alguns tutors han projectat l’activitat en classe i l’han realitzada amb el grup, mentre que uns altres l’han realitzada en tauletes o portàtils de manera individual.

L’alumnat del programa PAC també ha participat buscant informació interessant sobre diferents països europeus amb la qual han confeccionat una fitxa que pot veure’s en el racó Erasmus.

La iniciativa, organitzada per l’equip Erasmus+ del centre educatiu, ha sigut molt ben rebuda pels estudiants, els qui han mostrat interés i han participat activament en les activitats.

Antonio Sánchez
Equip Erasmus