Skip to toolbar

Secretaria

Atenció al públic

De 10:00 a 14:00 de dilluns a divendres.
De 17: 00h a 19:00 de dilluns a dijous.

Tlf.- 966.912.260
03013224.secret@gva.es

Procés d'admissió

Termini per a sol·licitar plaça per a ESO, Batxillerat i Cicles Formatius.

Presentació i inici de curs 2021-2022

Organització i informació FP semipresencial

Procediments / Documents

Certificació d'idiomes

Certificació de superació de proves de Nivell Bàsic (A2) d'Anglés i Francés.

Renúncia convocatòria

La sol·licitud haurà de ser enviada signada per correu a 03013224.secret@gva.es, especificant en Assumpte: Renúncia convocatòria.

Exempció FCT

Se sol·licitarà 2 mesos abans d'inici de les FCT’s.

Anul·lació de matricula

L'anul·lació serà total o parcial (només en modalitat semipresencial).

Sol·licitud de convalidació

Se sol·licitaran en el primer mes del curs. S'ha de seleccionar el model corresponent al tipus de convalidació.