SECRETARIA

Secretaria

Horari d'atenció al públic

Seguint les instruccions de la Conselleria d'Educació, la secretaria atendrà a l'alumnat i a les seues famílies amb cita prèvia de 9:00 h. a 13:00 h. (96 691 22 60).

També pot contactar per correu electrònic en la següent adreça 03013224.secret@gva.es

Informació

Prova d'accés a la Universitat PAU

Es realitzaran els dies 7, 8 i 9 de juliol. Segona convocatòria 8, 9 i 10 de setembre

Proves d'accés a cicles formatius

Inscripció telemàtica entre el 25 i el 29 de maig. Proves l'1 i 2 de juliol.

Procés d'admissió

Termini per a sol·licitar plaça per a ESO, Batxillerat i Cicles Formatius.

Xarxa Llibres

Programa de reutilització de llibres 2020-2021.

 

Presentació i inici de curs 2020-2021

MODALITAT PRESENCIAL

 

Presentació i inici de curs 2020-2021

MODALITAT SEMIPRESENCIAL

 

Procediments/Documents

Certificació d'idiomes

Certificació de superació de proves de Nivell Bàsic (A2) d'Anglés i Francés

Renúncia convocatòria

La sol·licitud haurà de ser enviada signada per correu a 03013224.secret@gva.es, especificant en Assumpte: Renúncia convocatòria

Exempció FCT

Se sol·licitarà 2 mesos abans d'inici de les FCT’s.

Anul·lació de matricula

L'anul·lació serà total o parcial (només en modalitat semipresencial).

Sol·licitud de convalidació

Se sol·licitaran en el primer mes del curs. S'ha de seleccionar el model corresponent al tipus de convalidació.

Sol·licitud certificació acadèmica