Skip to toolbar

SECRETARIA

SECRETARIA

Atenció al públic

Horari d'estiu (juliol): Dilluns a divendres de 10:00h a 14:00h.

També es pot contactar per correu electrònic (03013224.secret@gva.es) o telefònicament (96 691 22 60).

Procés d'admissió

Termini per a sol·licitar plaça per a ESO, Batxillerat i Cicles Formatius.

Xarxa Llibres

Programa de reutilització de llibres.

 

Presentació i inici de curs 2020-2021

MODALITAT PRESENCIAL

 

Presentació i inici de curs 2020-2021

MODALITAT SEMIPRESENCIAL

 

Procediments/Documents

Certificació d'idiomes

Certificació de superació de proves de Nivell Bàsic (A2) d'Anglés i Francés

Renúncia convocatòria

La sol·licitud haurà de ser enviada signada per correu a 03013224.secret@gva.es, especificant en Assumpte: Renúncia convocatòria

Exempció FCT

Se sol·licitarà 2 mesos abans d'inici de les FCT’s.

Anul·lació de matricula

L'anul·lació serà total o parcial (només en modalitat semipresencial).

Sol·licitud de convalidació

Se sol·licitaran en el primer mes del curs. S'ha de seleccionar el model corresponent al tipus de convalidació.