Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) 2021-2027

Ens ha sigut atorgada la Carta Erasmus per a Educació Superior, amb la qual podrem presentar projectes Erasmus+ KA103, que permetran als nostres estudiants de Formació Professional de cicles formatius de grau superior participar en mobilitats en països de la Unió Europea. Es pot consultar en els següents enllaços:

ECHE en espanyol

ECHE in English

ECHE en français