Resolució concessió subvencions FP

Resolució de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments deRègim Especial per la qual es concedeixen les subvencions de les modalitats Dual enadministracions públiques, Dual en empreses i Formació en centres de treball.