Avís legal

La utilització del contingut i/o serveis del portal per part de l’usuari suposa l’acceptació expressa de les següents condicions: 

 

CEIP VIRGEN DEL ROSARIO dependent de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport es reserva el dret d’efectuar modificacions en el contingut d’aquest portal sense previ avís, així com de la seua configuració i presentació. 

 

Aquest portal pot contindre enllaços a pàgines externes, no sent la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport responsable del contingut d’aquestes pàgines externes ni de qualsevol altre aspecte relacionat amb aquestes. 

 

Els textos, imatges, logotips i resta de continguts inclosos en aquest portal són propietat de el CEIP VIRGEN DEL ROSARIO i la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. Queda prohibida la transmissió, distribució, reproducció o emmagatzematge, total o parcial, excepte si s’obté el previ consentiment de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, i excepte quan s’indique el contrari. 

 

Per a poder instal·lar o utilitzar qualsevol programari que es trobe disponible per a la seua descàrrega des d’aquest portal, han d’acceptar-se prèviament els termes del contracte de llicència, si n’hi haguera, que acompanye o s’incloga en el programari. 

 

CEIP VIRGEN DEL ROSARIOno es fa responsable dels possibles danys que es pogueren produir pel fet d’utilitzar versions no actualitzades de navegadors, o de les conseqüències que es pogueren derivar del mal funcionament del navegador, ja siga per configuració inadequada, presència de virus informàtics o qualsevol altra causa aliena a CEIP VIRGEN DEL ROSARIO

Protecció de dades de caràcter personal

 

En compliment de la L.O. 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, CEIP VIRGEN DEL ROSARIO l’informa que les dades de caràcter personal que ens proporcione en emplenar algun formulari d’inscripció, sol·licitud o consulta que aparega en la present Web, seran objecte de tractament i recollits en un fitxer de dades el responsable de les quals és el corresponent òrgan superior o centre directiu  de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. 

 

Per a exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seues dades personals, en els termes i condicions previstos en la pròpia normativa vigent en matèria de protecció de dades, pot comunicar-lo per escrit al centre o en el Registre General de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport:

CEIP VIRGEN DEL ROSARIO

La recollida de les seues dades de caràcter personal es duu a terme amb la finalitat principal de poder oferir i prestar-li els serveis oferits en la present web. 

 

CEIP VIRGEN DEL ROSARIO farà ús de les dades de caràcter personal facilitats per vosté exclusivament per a les finalitats indicades. No compartim la informació subministrada amb tercers excepte exigència legal o de procediments legals, i en cap cas, venem aquest tipus d’informació. 

 

CEIP VIRGEN DEL ROSARIO l’informa que té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garantisquen la seguretat de les seues dades de caràcter personal i eviten la seua alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, segons el que es disposa en l’RD 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la L.O. 15/1999.

 

Legislació aplicable i jurisdicció

 

Aquest Avís Legal es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola, sent competents per a la resolució de qualsevol conflicte derivat o relacionat amb l’ús d’aquest portal els Jutjats i Tribunals de Alacant.