PIIE INFANTIL METODOLOGIA ACTIVA

Al CEIP Tirant lo Blanc estem vivint un procés de renovació pedagògica des de fa 3 cursos
escolars. Son diversos els aspectes que han fet de punt d’inflexió: el canvi d’equip directiu, les
necessitats que la actualitat ens exigeix i el contar amb un grup de professorat inquiet i
participatiu ha fet que s’haja iniciat un camí cap a la construcció d’una línea de centre on
imperen les pràctiques pedagògiques innovadores que contemplen l’alumnat com el centre de
l’aprenentatge.
Durant aquest curs hem iniciat un canvi “pilot” que està servint de guia per a la resta d’unitats i
que ens dóna l’oportunitat d’afrontar el proper curs amb canvis reflexionats i significatius.
El present projecte parteix de les necessitats del nostre alumnat. Dia a dia veiem la creixent
necessitat de parar, mirar l’entorn, desconectar del frenètic ritme que tenen les nostres vides i
és des d’ací des d’on podem formar alumnat conscient i actiu.
Veiem la necessitat d’oferir un aprenentatge lliure, a partir d’espais que permeten el joc i el
moviment, on s’afavoreix la calma i la concentració i la consciència i on es respecte el ritme
d’aprenentatge de l’alumnat i on és ell qui té el protagonisme per triar què farà i amb qui.

VÍDEO EXPLICATIU INFANTIL:

https://youtu.be/T6HyZfIXpL4

WhatsApp Image 2023-06-27 at 23.04.42