L’Ajuntament d’Alzira concedix al Col•legi Tirant lo Blanc la Insígnia d’Or de la Ciutat

La distinció pertany a la modalitat de Cultura

El col·legi Tirant lo Blanc ha format part de la xarxa educativa de la ciutat d’Alzira durant els 25 anys d’existència que ara complim, com a emblema de l’ensenyament en valencià i per ser el primer centre educatiu en valencià de la nostra ciutat.

Al 1985 es crea el centre amb el nom d’ “Antonio Machado”, encara que des dels seus orígens s’estimava que devia ser en valencià.

En un principi, i durant el primer curs, és catalogat com a centre d’EGB i per això no hi ha parvulari. Es posa en funcionament amb alumnat d’altres col·legis que superaven la ràtio.

En el curs 1986-87 en acabar de construir les aules necessàries s’agrega l’ensenyament de preescolar ja en valencià.

Al curs següent, l’Ajuntament d’Alzira presenta al Claustre del centre una terna per a ser votada i canviar el nom del centre. La terna estava formada per: Joanot Martorell, Tirant lo Blanc i Sant Bernat. És votada majoritàriament i el 26-02-1987 el centre que es denominava Antonio Machado passa a denominar-se Tirant lo Blanc.

Al llarg dels vint-i-cinc anys d’existència hi han hagut canvis importants: diversos sistemes educatius, atenció a la diversitat, PEV, PEBE i PEBE enriquit, ja que ha format part d’una xarxa complexa i dinàmica de continus canvis interns i externs.

Al llarg d’aquest temps han passat diferents equips directius, diferents pares i mares representant l’AMPA, igual que moltíssims alumnes.

S’han programat i realitzat projectes, cursos i activitats que segons els cursos cada grup ha pogut aportar, amb el suport inestimable de les famílies.

El centre respon a un sistema democràtic, amb una educació fonamentada en una moral social de participació i representació, com a membres d’una societat portadora de drets i deures.

Tenint en compte les exigències laborals de la societat actual, la reforma contínua és necessària i cal implicar a tots els agents de la societat per millorar el futur social, econòmic i polític. També l’emigració ha suposat en les nostres aules un repte d’adaptació i atenció a la diversitat. Però un principi en l’educació és la capacitat de canviar, de marcar-nos nous reptes i de sentir-nos part de les etapes viscudes.

No podem oblidar la tasca educativa del centre per donar a conéixer l’agricultura biològica, mitjançant el recurs de l’ “Aula d’Educació Ambiental”. Aquesta aprofita un espai entre el Tirant lo Blanc i l’escoleta Tulell, comprén dos sectors diferenciats: el dedicat a les plantes autòctones i el de l’agricultura biològica.

Si mirem enrere el camí és llarg, però queden més idees, més projectes, més activitats i molts més cursos a realitzar. intentant continuar sent un col·legi innovador i capdavanter, dins la nostra comunitat local.

Dissabte, 1 de gener de 2011