Formulari d’incidències TIC

Des de quan es detecta?