Formulari d'incidències de neteja

Des de quan es detecta?