Projecte Guardabosc 2023

Aquest projecte d’innovació busca crear entorns de treball col·laboratius que unisquen educació i medi ambient amb els següents objectius:
a) Conèixer l’entorn natural i la realitat forestal de la zona on s’emplaça el centre o altres espais propers.
b) Facilitar eines educatives que permeten donar a conéixer a
l’alumnat tota la riquesa i diversitat que ofereixen els espais naturals.
c) Forjar el respecte pel medi ambient i generar vincles afectius amb la natura de tal forma que millore la convivència amb aquesta.
d) Descobrir els recursos i serveis que aporten els boscos i, en general, la natura per al desenvolupament de la vida del nostre planeta.
e) Fomentar la companyonia, l’empatia i el treball en equip.
f) Augmentar l’autoestima i guanyar responsabilitat per a generar
una actitud proactiva entre l’alumnat, de respecte i cura cap a la natura.

La Direcció General d’Innovació Educativa i Ordenació informa-
rà els 40 centres seleccionats de la data d’inici d’inscripció a aquesta formació.
Fase 1: aplicació teòrica a l’aula de les unitats didàctiques oferides per al desenvolupament del Projecte Guardabosc, dins de l’horari lectiu setmanal del projecte interdisciplinari durant un període entre 6 i 8 setmanes.
Fase 2: amb la finalitat de consolidar tots els conceptes treballats a l’aula, l’alumnat realitzarà una jornada en espais naturals de la localitat o rodalia.
Durant la fase 1 i la fase 2, els centres podran comptar amb l’assessorament i l’acompanyament del personal de la Xarxa Jove

Eixida “Ruta Sima de l´aigua Realenca”