Ajudes Servei Mejador

NORMATIVA CURS 2023-2024

PODEU CONSULTAR AL TAULELL D’ANUNCIS DEL CENTRE LES PUNTUACIONS I PRESENTAR AL·LEGACIONS. MÉS INFORMACIÓ EN DIRECCIÓ.

Barem aplicable per puntuar.