Responsabilitats i recomanacions

RESPONSABILITATS DELS PARTICIPANTS

Per tal del bon funcionament de les activitats didàctiques és necessari tindre present i assumir una sèrie de responsabilitats.

Responsabilitats del centre docent i del seu professorat acompanyant:

 1. Treballar l’activitat amb l’alumnat abans, durant i després de la visita a l’Aula. (Podeu trobar activitats a l’apartat de recursos didàctics de la web).
 2. Garantir que el professorat acompanyant siga el tutor del grup o bé el professor-a que imparteix la matèria de música.
 3. Acompanyar en la visita amb un nombre de professors adequat al d’alumnes i a les activitats a realitzar.
 4. Fer complir la normativa vigent pròpia d’un centre educatiu per part de l’alumnat.
 5. En cas d’accident o malaltia el professorat acompanyant serà el responsable de portar als alumnes al centre sanitari corresponent.
 6. Comunicar als responsables de l’Aula de qualsevol incident o desperfecte produït en les instal·lacions del centre. En cas de negligència o ús indegut, el centre docent assistent es farà càrrec del pagament dels desperfectes.
 7. Avaluar a través d’un formulari les activitats portades a terme en la visita.

Responsabilitats de l’alumnat

 1. Realitzar activament les activitats proposades.
 2. Mantenir una actitud adequada en tot moment.
 3. Respectar les instal·lacions i les normes vigents en l’Aula.
 4. Col·laborar en el manteniment i organització de l’Aula en acabar el taller dut a terme.

Recomanacions prèvies

Abans de la visita a l’Aula didàctica cal tractar amb l’alumnat participant les següents recomanacions:

 • En arribar a l’Aula l’alumnat deixarà les seues pertinences (motxilles, mòbil, reproductor d’àudio, càmera de fotos, abrics, paraigües,...) en la zona habilitada a l’efecte.
 • El consum de menjar i beguda es farà fora de l’edifici, inclosos xicles i llaminadures.
  Les fotografies de les activitats realitzades les prendrà el professorat del grup i/o els responsables de l’Aula.
 • Els materials exposats en els tallers són exclusivament d’ús didàctic, per la qual cosa es farà sempre una utilització respectuosa dels mateixos baix indicació del personal de l’Aula.
 • Per a un bon funcionament de les activitats cal tenir en compte que les normes de comportament són les pròpies d’un centre docent.