Informació

HORARI DE L’AULA

Horari d’atenció: De dilluns a divendres de 09:00 a 15:00h
Horari de visites: De dimarts a divendres de 10:00 a 14:00h
Dilluns tancat al públic per a tasques administratives d’organització interna de l’Aula.

NORMES BÀSIQUES

El número màxim d’alumnat que pot assistir a cada taller és de 25 alumnes.

En cas de ser un nombre més elevat, caldrà completar el taller amb la visita al museu del Corpus o bé, realitzar 2 tallers simultanis per tal de desdoblar l’alumnat en dos grups per a tots els tallers . En el cas d’escollir el taller d’instruments, aquest ja consta de dos parts diferents.

Els destinataris d’aquest projecte educatiu són principalment els alumnes d’infantil, Primària, ESO, Bachillerato, F.P.A de centres públics, concertats i/o privats.