Noves tecnologies

NOVES TECNOLOGIES

Perquè són nadius digitals...

Perquè la tecnologia ha vingut per a quedar-se...

Perquè han de tindre una bona competència digital per al seu futur.

6D8D3E24-F027-426F-A9A1-B693CF24CCCD

Monitors tàctils

Al Jaume I contem amb monitors interactius tàctils Clevertouch pràcticament a totes les aules.

Una eina que millora el desenvolupament de l'aprenentatge del nostre alumnat de manera innovadora i efectiva.

Projeccions de vídeos, presentacions, aplicacions educatives digitals i innumerables activitats lúdiques que fan que l'aprenentatge a l'aula siga integral i motivador per a l'alumnat.

Tauletes digitals