Carnet monoparental

Us informem que aquelles famílies interessades, i que complisquen els requisits, cal que sol·liciten el CARNET DE FAMÍLIA MONOPARENTAL, per a presentar en aquelles ocasions en que es demane (beques, matrícules...).

Podeu descarregar  l'imprés de la sol·licitud, prement ací

On s'ha de presentar l'imprés:

  • En els registres dels òrgans administratius als quals es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a qualsevol administració de les comunitats autònomes o a alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'hi ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o en les oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

 

  • Per correu

També en qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en un sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

  • I, preferentment, a:

València

REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - VALÈNCIA
AVDA. BARÓ DE CÀRCER, 36

46001 Valencia

Tel: 961271532

 

Teniu tota la informació al Decret, que es podeu descarregar ací