ERASMUS+ MUSIC:UNIVERSAL LANGUAGE OF PEACE

 

Sol·licitud de participació mobilitat de llarga estada – Solicitud de participación movilidad de larga duración

Sol·licitud de participació mobilitat de curta estada – Solicitud de participación movilidad de corta duración

Informació Professorat- Información Profesorado

Sol·licitud Professorat- Solicitud Profesorado

ACTA CONSELL ESCOLAR MOBILITATS- ACTA CONSEJO ESCOLAR MOVILIDADES

RESOLUCIÓ ALUMNAT LLARGA ESTADA- RESOLUCIÓN ALUMNADO LARGA ESTANCIA

RESOLUCIÓ PROFES-RESOLUCIÓN PROFES

VISITA SOCIS Mönchengladbach (Alemanya) 15-23/04/24 “MUSIC: UNIVERSAL LANGUAGE OF PEACE” 

 

 

 

 

 

 

 

PROJECTE ERASMUS+ IES SORTS DE LA MAR “La música: Llenguatge Universal de Pau”
 
La setmana del 15 al 23 de març hem rebut a l’IES SORTS DE LA MAR de Dénia la visita dels nostres socis músics de projecte Erasmus+ “MUSIC: UNIVERSAL LANGUAGE OF PEACE” de Mönchengladbach (Alemanya). Una setmana on hem compartit la música fallera entre assajos per al concert que  vam celebrar al Teatre Auditori del centre social de Dénia el 21 de març a les 12.30. Allí vam interpretar les peces que hem treballat conjuntament:Tio Canya (Al Tall), El Vell Montgó (Paco Muñoz), Abba Gold (ABBA), Chimo (JM. Ferrero).
 
      El nostre projecte Erasmus+ porta per títol: La música, llenguatge universal de pau en un context de societat pluralista actual on es valora cada vegada més la convivència, la capacitat de diàleg, de relació i de comunicació. Ara bé, la convivència és complexa, sobretot quan existeixen diferències culturals, ja que estem parlant de profundes aspiracions humanes, i en societats plurals i en models educatius com els nostres. La música té la gran capacitat de transferir sentiments per a canviar i transformar la societat. És un eix per al desenvolupament integral de la nostra realitat, un instrument per a l’educació i per a la construcció de la pau. Ens permet educar-nos en la creativitat, en la no-violència i en l’empatia, actuant alhora en diferents nivells de la nostra existència, tant a nivell personal a l’ésser un mitjà de creixement i desenvolupament-, com també social –en convertir-se en un instrument de conscienciació, denúncia i proposta. Amb la música podem aprendre a conéixer noves realitats, a participar i cooperar, a raonar o analitzar el món en què vivim, reflexionant de manera crítica i intentant transformar creativament la realitat que ens envolta.
 
      Realitzar un intercanvi o Viatjar a un nou país, és tal vegada una de les experiències més significatives que se li poden presentar a una persona en la vida. Conéixer noves persones, fer nous amics, descobrir una cultura diferent i també, redescobrir-nos a nosaltres mateixos.
 
      Gràcies als programes Erasmus, aquestes experiències són una realitat que permet que els nostres alumnes i alumnes milloren les seues capacitats, habilitats i destreses, que cresquen com a persones i es formen com a ciutadans del segle XXI tolerants, solidaris i respectuosos que construïsquen un món més just, lliure, sostenible i que per fi visca en PAU.

La semana del 15 al 23 de marzo hemos recibido en el IES SORTS DE LA MAR de Dénia la visita de nuestros socios músicos de proyecto Erasmus+ “MUSIC: UNIVERSAL LANGUAGE OF PEACE” de Mönchengladbach (Alemania). Una semana donde hemos compartido la música fallera entre ensayos para el concierto que celebramos en el Teatro Auditorio del centro social de Dénia el 21 de marzo a las 12:30. Allí interpretamos las piezas que hemos venido trabajando conjuntamente: Tio Canya (Al Tall), El Vell Montgó (Paco Muñoz), Abba Gold (ABBA), Chimo (JM. Ferrero).

Nuestro proyecto Erasmus+ lleva por título: La música, lenguaje universal de paz en un contexto de sociedad pluralista actual donde se valora cada vez más la convivencia, la capacidad de diálogo, de relación y de comunicación. Ahora bien, la convivencia es compleja, sobre todo cuando existen diferencias culturales, ya que estamos hablando de profundas aspiraciones humanas, y en sociedades plurales y en modelos educativos como los nuestros. La música tiene la gran capacidad de transferir sentimientos para cambiar y transformar la sociedad. Es un eje para el desarrollo integral de nuestra realidad, un instrumento para la educación y para la construcción de la paz. Nos permite educarnos en la creatividad, en la no-violencia y en la empatía, actuando a la vez en diferentes niveles de nuestra existencia, tanto a nivel personal al ser un medio de crecimiento y desarrollo-, como también social –al convertirse en un instrumento de concienciación, denuncia y propuesta. Con la música podemos aprender a conocer nuevas realidades, a participar y cooperar, a razonar o analizar el mundo en qué vivimos, reflexionando de manera crítica e intentando transformar creativamente la realidad que nos rodea.

      Realizar un intercambio o Viajar a un nuevo país, es tal vez una de las experiencias más significativas que se le pueden presentar a una persona en la vida. Conocer nuevas personas, hacer nuevos amigos, descubrir una cultura diferente y también, redescubrirnos a nosotros mismos. 

      Gracias a los programas Erasmus, estas experiencias son una realidad que permite que nuestros alumnos y alumnas mejoren sus capacidades, habilidades y destrezas, que crezcan como personas y se formen como ciudadanos del siglo XXI tolerantes, solidarios y respetuosos que construyan un mundo más justo, libre, sostenible y que por fin viva en PAZ.

MOBILITATS DE LLARGA ESTADA/MOVILIDADES DE LARGA DURACIÓN

Le Mans Sur Lycée de Le Mans (Francia) y Theodor Heuss Gymnasium de Heilbronn (Alemania)

l’IES SORTS DE LA MAR de Dénia continua amb la seua trajectòria d’internacionalització amb els Projectes Erasmus +
 
Per tercer curs consecutiu participa com a centre acreditat en el Programa Erasmus +
amb una dotació de 34.000€.
Les accions que estan desenvoluoant-se són tres. En primer lloc, un projecte de mobilitat grupal de curta duració que el Departament de Música realitza amb el Gymnasium an der Gartenstrasse de Mönchengladbach, Alemanya (Music: the Universal Language of Peace). Aquest projecte, on l’alumnat de Dénia i de Möchengladbach treballarà conjuntament en partitures clàssiques, mobilitzarà dotze alumnes i dos professors de la Filharmònica del Sorts. En segon lloc, dos mobilitats de formació per observació per a professorat que s’han desenvolupat a Gragnano prop de Nàpols i Pompeia a Itàlia,
on el curs que ve es desenvoluparà un projecte sobre patrimoni i gastronomia.
I, com a novetat, l’acció estrella del Programa Erasmus+: les mobilitats individuals de formació de llarga estada per alumnat. Després d’un minuciós procés de selecció validat pel Consell Escolar del centre, en són cinc alumnes de 1r de batxillerat de l’IES SORTS DE LA MAR els qui ja estan gaudint de immersions lingüístiques de sis setmanes. Lucía Ahuir, Tia Kenny, Jonathan Ramírez i Anna Nofuentes passaran sis setmanes al Le Mans Sud Lycée de Le Mans, França, i Ainara Aledo al Theodor Heuss Gymnasium de Heilbronn, Alemanya on segueixen els seus estudis de batxillerat. Unes experiències molt enriquidores per formar ciutadans europeus.
 

El IES SORTS DE LA MAR de Dénia continúa con su trayectoria de internacionalización con los Proyectos Erasmus +

Por tercer curso consecutivo participa como centro acreditado en el Programa Erasmus +
con una dotación de 34.000€.
Las acciones que están desarrollándose son tres. En primer lugar, un proyecto de movilidad grupal de corta duración que el Departamento de Música realiza con el Gymnasium an der Gartenstrasse de Mönchengladbach, Alemania (Music: the Universal Language of Peace). Este proyecto, donde el alumnado de Dénia y de Möchengladbach trabajará conjuntamente en partituras clásicas, movilizará doce alumnos y dos profesores de la Filarmónica del Sorts. En segundo lugar, dos movilidades de formación por observación para profesorado que se han desarrollado a Gragnano cerca de Nápoles y Pompeya en Italia,
donde el curso que viene se desarrollará un proyecto sobre patrimonio y gastronomía.
Y, como novedad, la acción estrella del Programa Erasmus+: las movilidades individuales de formación de larga estancia por alumnado. Después de un minucioso proceso de selección validado por el Consejo Escolar del centro, son cinco alumnos de 1.º de bachillerato del IES Sorts de la Mar quienes ya están disfrutando de inmersiones lingüísticas de seis semanas. Lucía Ahuir, Tía Kenny, Jonathan Ramírez i Anna Nofuentes pasarán seis semanas en el Le Mans Sur Lycée de Le Mans, Francia, y Ainara Aledo en el Theodor Heuss Gymnasium de Heilbronn, Alemania donde siguen sus estudios de bachillerato. Unas experiencias muy enriquecedoras para formar ciudadanos europeos.

 
 

JOBSHADOWING GRAGNANO (ITALIA) IIS DON LORENZO MILANI

JOBSHADOWING GRAGNANO ITALIA (Glòria Gilabert- Isabel Monserrat)
4-9/12/2023
– Establir contacte en un centre italià prop de la zona de Nàpols per la importància històrica i interés de visites posteriors per part del professorat i alumnat d’història.
– Analitzar i comparar el tractament del plurilingüisme, estudi de llengües estrangeres i llengues minoritzades (Napolità vs Valencià)
– Comparar el model de gestió educativa italià vs l’espanyol i desenvolupament de curriculum de les assignatures tècniques i lingüístiques.
– Analitzar el tractament de la diversitat i la inclusió en un centre italià.
– Analitzar la implantació de centre digital col·laboratiu i el tractament de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació en un altre centre europeu i comparar les diferències.
– Establir contacte per desenvolupar un projecte Etwinning centrat en algun dels ODS. (El centre italià té interés en l’estudi de l’aigua, el nostre centre plantejarà la possibilitat que tinga vessant musical per lligar-lo amb la línia d’estudi actual)