AJUDES PER L’ALUMNAT AMB NECESSITATS ESPECÍFIQUES DE SUPORT EDUCATIU CURS 2023/2024

S’ha publicat la convocatòria de les ajudes a l’alumnat amb NESE pel curs 2023-24.El termini de presentació de sol·licituds serà fins el 20 de setembre 2023, de forma telemàtica.

Trobaran tota la informació a la següent guia.

Vore guia