Actualitat

Actualitat

Ajudes-subvencions a la FP: Llistats provisionals de concessió o denegació

D’acord amb les instruccions rebudes de la Direcció General d’FP es publiquen a continuació els llistats provisionals de concessió i de denegació d’ajudes-subvenciones (convocades per Resolució de 17 de maig de 2024) que ens remet esta Direcció General. Les persones interessades tenen un termini de 3 dies hàbils, comptats a … Leer más

ADMISSIÓ I MATRÍCULA A CICLES FORMATIUS 2024-2025

En esta pàgina s’aniran publicant, en els terminis establits per la Resolució de 21 de maig de 2024, els llistats provisionals i definitius del procés d’admissió a cicles formatius en el nostre centre. Després de la publicació de les llistes DEFINITIVES, les persones que han obtingut plaça vacant en algun … Leer más

Sessió constitutiva del AMPA

Es convoca sessió constitutiva del AMPA dijous 30 de maig de 2024 a les 16:45h en primera convocatòria i les 17:00h en segona a la sala d’usos múltiples del centre.

Calendaris dels examens dels cicles formatius

Calendaris dels examens d’ordinària i extraordinària dels diferents grups de cicles formatius: Calendari examens Juny 1r GM Ordinària i Extraordinària Calendari Juny 2n GM Extraordinària Calendari Examens Juny 1r FAB Ordinària i Extraordinària Calendari Juny 2n FAB Extraordinària Calendari Examens Juny 1r LACQ Ordinària i Extraordinària Calendari Juny 2n LACQ … Leer más

Jornada final del projecte CaixaBank Dualiza FPEmpresa-Asociación de Centros de FP

El proper dia 10 de juny celebrarem la jornada final del projecte CaixaBank Dualiza FPEmpresa-Asociación de Centros de FP que hem dut a terme amb IES Federica Montseny (Burjassot), INS Pompeu Fabra Quimica i gràcies a la col·laboració de Moehs Iberica i Véolo. La jornada es celebrarà en EGM Asivalco-Fuente … Leer más

Reunió 4ºESO sobre cicles formatius i batxillerat (22/5/24 18h)

Enllaç per a la reunió de 4ºESO sobre les eixides després del graduat d’ESO: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWRlM2I4YjYtNzIwYi00Y2NlLWI2MTEtYzhmYThmYTY3OThh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2273dd1114-ef7d-40c7-8669-569d32e7e29b%22%2c%22Oid%22%3a%22bdf1028b-c8ed-43a7-a44b-4af0481517d4%22%7d

Reunió 3ºESO sobre itineraris de 4ºESO (22/5/24 17h)

Enllaç per a la reunió de 3ºESO sobre els itineraris de 4ºESO: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmEyNTU0M2QtOWFlZi00Yjg5LWFjM2ItOTVhODMwN2M1OTM0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2273dd1114-ef7d-40c7-8669-569d32e7e29b%22%2c%22Oid%22%3a%22bdf1028b-c8ed-43a7-a44b-4af0481517d4%22%7d

Ajuda de necessitat específica de suport educatiu

A través del següent enllaç del Ministeri d’Educació, Formació Professional i Esports es pot consultar tota la informació concernent a les beques i ajudes a l’alumnat: https://www.becaseducacion.gob.es/portada.html RECORDA: El termini per a demanar l’ajuda de necessitat específica de suport educatiu per al curs 2024/25 és del 30 d’abril al 13 de … Leer más

JORNADA PRESENCIAL DE PORTES OBERTES DE CICLES FORMATIUS (08/05/24)

El proper dimecres dia 08/05/24 a les 17:30 tindrà lloc la Jornada Presencial de Portes Obertes dels Cicles Formatius que s’imparteixen a l’IES Dr. Peset Aleixandre. Qualsevol persona interessada (futurs alumnes, pares, mares, tutors, tutores,…) pot assistir lliurement accedint per la porta de l’Avinguda Vicente Mortes. En la Jornada tindreu … Leer más

Calendaris d’admissió per a formació professional

Enllaç a web d’admissió de formació professional